Exit Business 2018
Lue hankekuvaus

Veroasiantuntija Risto Walden: Omistajanvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa

Yrityksen omistajanvaihdokseen kannattaa valmistautua ajoissa. Veroasiantuntija, kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden harmittelee, että valitettavan moni yrittäjä jättää omistajanvaihdokseen liittyvien asioiden hoitamisen liian myöhäiseen vaiheeseen.

− Omistajanvaihdos on jossakin vaiheessa välttämätön, mutta samalla niin kipeä aihe, että siihen liittyvät päätökset jätetään usein vasta kalkkiviivoille.

Ajoissa tapahtuva valmistautumien omistajanvaihdokseen on tärkeää monesta syystä. Se muun muassa antaa aikaa saattaa yritys myyntikuntoon, jolloin siitä saadaan paras mahdollinen hinta. Lisäksi valmistautuminen antaa myyjälle aikaa harkita erilaisia omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja. Walden toteaakin, että omistajanvaihdoksessa iso merkitys on avainhenkilöillä ja heidän sitouttamisella.

− Ostaja voi olla täysin ulkopuolinen henkilö, mutta usein jatkaja löytyy yrityksen työntekijöiden joukosta tai perhepiiristä, jolloin on kyse sukupolvenvaihdoksesta.

Oli ostaja kuka tahansa, on myyjän hahmotettava yritystään koskevat liiketaloudelliset seikat. On esimerkiksi tunnistettava, onko kyse liiketoiminnan myymisestä vai intressistä siirtää kertynyttä varallisuutta jälkeläisille.

− Tässä on iso ero. Liiketoiminnan jatkajalta edellytetään kykyä pärjätä markkinoilla. Usein palvelualalla on tosiasiassa kyse olemassa olevan asiakaskunnan siirtämisestä uuden ammatinharjoittajan vastuulle. Myös sukupolvenvaihdostilanteessa on kyettävä arviomaan oman lapsen kyky jatkaa liiketoimintaa. Lisäksi on huomioitava lasten tasapuolinen kohtelu.

Walden muistuttaa, että suurin osa yrityksistä on teknisiä instrumentteja, joilla yrittäjä myy työpanostaan, eikä niillä muutoin ole itsenäistä markkina-arvoa.

− On siis tapauskohtaisesti arvioitava, mikä arvo yrityksellä itsessään on.

Suunnittelu optimoi verohuojennukset

Liiketaloudellisten seikkojen ohella omistajanvaihdoksessa nousevat esiin verotukselliset seikat. Walden korostaa, että mitä aikaisemmin omistajanvaihdosta suunnitteleva yrittäjä ryhtyy tekemään verosuunnitelmaansa, sitä tehokkaammin hän pystyy hyödyntämään verotuksellisia etuja.

− Verotuksellisia asioita on mietittävä viimeistään siinä vaiheessa, kun yrittäjän tahtotila omistajanvaihdokseen on selkiytynyt. Jos verotussuunnittelu jätetään kalkkiviivoille, ei verotuksellisia seikkoja voida enää juurikaan optimoida.

Walden sanoo, ettei verojärjestely usein tarjoa täysin verovapaata omistajanvaihdosta, mutta hyvällä ja ajoissa tehdyllä verosuunnittelulla on iso merkitys sekä myyjän että ostajan verotukselliseen kohteluun. Suunnittelun ensisijainen tavoite on huojennusten piiriin pääseminen. Verovaikutukset ovat usein yllättävän kevyitä.

−  Perhepiirissä tapahtuvaan sukupolvenvaihdokseen liittyviä verohuojennuksia ohjaavat sukupolvenvaihdossäännökset. Ulkopuoliselle myytäessä sekä myyjän että jatkajan verotukselliseen kohteluun suunnittelulla voidaan vaikuttaa olennaisesti.

Jos omistajanvaihdos toteutuu sukupolvenvaihdoksena tai siihen liittyy lahjoitus, on verotuksellisesti merkittävää osata erottaa liiketoiminta muusta varallisuudesta.

− Käytännössä tämä tarkoittaa liikekiinteistöjen ja ylimääräisten kassavarojen erottamista toisistaan.

Walden korostaa, että verotukselliset seikat eivät ole niin merkittävä ongelma liiketoimintaa siirrettäessä kuin mitä ihmiset luulevat. Hänen mukaansa ihmisiä on ehkä peloteltu suotta tällä asialla. Walden korostaa omistajanvaihdoksen suunnittelun kokonaisuudessaan tärkeäksi, koska sillä varmistetaan luopujan eläketurva sekä muu toimeentulo.

− Oli omistajanvaihdoksen muoto mikä tahansa, suunnittelu takaa mahdollisimman sujuvan kapulanvaihdon jatkajan kanssa. Suunnitteluun on tarjolla runsaasti apua sekä yksityisen että julkisen sektorin puolella.

Exit Business – Yritykset myyntikuntoon –hankkeelle tämän materiaalin on tuottanut Erja Eliala. Exit Business – Yrityksen myyntikuntoon –hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) max. 60 %. ja kuntarahaa 40 % tukikelpoisista nettokustannuksista.

Hanke toteutettu ajalla 1.3.2017 – 28.2.2019. Lisätietoja hankkeesta https://isuyk.fi/palvelut/exit-business-hanke/

Millainen on sinun tarinasi?
Varaa aika & jutellaan!

Uusyrityskeskuksesta saat maksutonta sparrausta ja neuvontaa yrittäjyyteen, yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen sekä kevytyrittäjyyteen. Puolueeton asiantuntija-apu kannattaa hyödyntää heti, kun idea yrittäjyydestä syttyy, kaipaat ohjausta yrittäjäpolun alkuvaiheessa tai yrittäjyydestä luopumista harkitessa.