Rebuild Business 2021
Lue hankekuvaus

Yritysten kehittämisavustusten haku on nyt käynnissä

Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yritykselle, joka on

 • alle 250 henkilöä työllistävä ja
 • liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa,
 • eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään 2003/361/EY.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, poissuljettu on ainoastaan maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto sekä maataloustuotteiden jalostus.

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen kehittämisavustuksen eteneminen

 1. Alustava suunnittelu, tarvittaessa kehittämiskartoitus tai Analyysi.
 2. Hakemus ja hankesuunnitelma.
 3. Hakemuksen käsittely ja päätös.
 4. Hankkeen toteuttaminen.
 5. Maksatuksen haku.
 6. Maksatuspäätös.
 7. Palaute.
 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi.

Hakeminen

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku

Yrityksen kehittämisavustukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja.

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Kansallisen rahoituksen haku

Kansallisia varoja yritysten kehittämisavustuksiin on tällä hetkellä käytettävissä ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Kemi-Tornion ja Naantalin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin liittyviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.
 2. Kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin mikro- ja pienten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishankkeisiin Etelä- ja Länsi-Suomessa, katso tarkemmin: Kasvun kiihdyttämisohjelma.
 3. Turvealan yritysten uuden yritystoiminnan kehittämishankkeisiin.

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • rahoitushakemus
 • vain sähköinen haku.

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi​​​​​​ olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

 • Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, soita 0295 024 800

Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä tiettyyn ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan:

Tutustu myös ELY-keskuskohtaisiin rahoituslinjauksiin rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi kehittämishankkeesi toteuttamisalueella.

Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustuspäätöksen yhteydessä on mahdollista maksaa myös ennakkoa. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Aikaisemmat päätökset

Edellisen EU-ohjelmakauden 2014–2020 varoista tehtyjen päätösten muutoshakemukset ja maksatushakemukset

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • muutoshakemukset
 • maksatushakemukset
 • vain sähköinen haku.

 

Yrityksen kehittämisavustuksen hakulomaketta pääset täyttämään EURA 2021- järjestelmässä: https://eura2021.fi/
Lisätietoa yritysrahoituksesta ELY-keskuksen verkkosivuilla: https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus