Yritykset myyntikuntoon – Exit Business -hanke onnistui yli odotusten

Yritykset myyntikuntoon – Exit Business -hanke onnistui yli odotusten

Elinvoimaiset yritykset ja työpaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä alueen elinkeinoelämän kannalta. Nämä seikat olivat tähtäimessä Savonlinnan talousalueella 1.3.2017–28.2.2019 toteutetussa Exit Business -hankkeessa.

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli kontaktoida talousalueen mikro- ja PK-yritysten eläköitymässä olevat yrittäjät, ja auttaa heitä parantamaan yritystensä elinkelpoisuutta ja myyntikuntoa. Lisäksi tavoitteena oli etsiä jatkajia sellaisille myyntikuntoisille yrityksille, joille ei ollut jatkajaa tiedossa. Hankkeeseen osallistuneille yrityksille tarjottiin henkilökohtaista neuvontaa, koulutusta ja asiantuntijaseminaareja.

Konkreettisina tavoitteina kahdelle vuodelle asetettiin: 50 yrityksen saaminen aktiivisiin prosesseihin, kymmenen omistajanvaihdoksen toteutuminen, kymmenen arvonmäärityksen tekeminen omistajanvaihdoksiin tuleville yrityksille ja sadan yrityksen osallistuminen koulutuksiin.

Kahden vuoden aikana alkukartoitukseen osallistuneista 174 yrityksestä 129 osallistui hankkeen tervehdyttämisprosesseihin. Sen aikana järjestettiin kaksitoista avointa seminaaria, joihin osallistui 229 henkilöä. Hankkeen myötä tehtiin 59 omistajanvaihdosta, ja niiden kautta alueella säilyi 190 työpaikkaa. Lisäksi jatkavien yrittäjien kehittämistoimenpiteiden ansiosta syntyi 78 uutta työpaikkaa. Hankkeen kuluessa tehtiin arvonmäärityksiä 51 yritykselle. Omistajanvaihdoksien kautta alueelle tulleiden investointien määrä oli 8,7 milj. euroa. Hanke rahoitettiin valtion ja EU:n (yht. 60 %) sekä Savonlinnan kaupungin (40 %) tuella, ja hankkeen kulut verrattuna talousalueelle tuotuun rahaan (tehokkuus) oli 2,6 %. Eli jos kaupunki satsasi 2,6 €, sai se takaisin 100 €.

Exit Business -tyyliselle hankkeelle on seudulla selkeä tilaus. Hanketta edeltäneessä Kontrahti-hankkeessa tuli ilmi, että luopuvien yritysten tuloskunto oli laskusuuntainen ja jatkajien saaminen niihin samalla vaikeutunut. Seudun elinvoimaisena säilyminen edellyttää hiipuvien yritysten elinkelpoisuuden elvyttämistä, myyntikuntoon saattamista ja jatkajien löytymistä. Pelkästään Savonlinnan seudulla on 1419 yli 50-vuotiasta yrittäjää, jotka ovat tulossa omistajanvaihdoksen eteen lähivuosina. Näistä noin 700 yrityksellä ei ole jatkajaa tiedossa. Exit Business -hankkeesta jäi työstettäväksi 73 aktiivista luopuvaa yritystä.

1.3.2019 startannut Enter To Business -hanke keskittyy nyt jatkajien hakemiseen näihin omistajanvaihdoksiin tuleville yrityksille.

Lisätietoja hankkeesta:

Itä-Savon Uusyrityskeskus

Juhani Rouvinen, toimitusjohtaja, Exit Business -hankkeen projektipäällikkö

Puh. 040 070 4624

juhani.rouvinen@uusyrityskeskus.fi