Yrittäjyyden tukeminen lisää seudun elinvoimaisuutta

Yrittäjyyden tukeminen lisää seudun elinvoimaisuutta

Itä-Savon Uusyrityskeskus on yrittäjien neuvonta- ja kohtaamispaikka

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana vuodesta 2004 alkaen toiminut Juhani Rouvinen sanoo, että uusyrityskeskuksesta saa apua yrityksen perustamiseen sen kaikissa vaiheissa ja myös tilanteessa, jossa yritystoiminnasta ollaan luopumassa.

– Asiakaskunnassamme on uutta yritystoimintaa aloittavia sekä jatkavia ja luopuvia yrittäjiä. Käymään kannattaa tulla, vaikka mielessä olisi pelkkä yritysidea.

Uutta yritystoimintaa perustamassa olevan ja toiminnassa olevan yrityksen jatkamista harkitsevan neuvonta sisältää täyden palvelun paketin, joka alkaa yrittäjänä tarvittavien ominaisuuksien kartoituksella. Rouvinen sanoo suoraan, että läheskään kaikista ei ole yrittäjäksi.

– Karkeasti arvioiden sadasta yritysidean esittäneestä noin puolet perustaa yrityksen.

Alkuselvityksen jälkeen tehdään rahoittajia ja sijoittajia varten liiketoimintasuunnitelma tai hiotaan jo olemassa olevaa suunnitelmaa, tehdään kustannuslaskelmia ja hahmotetaan kulurakennetta sekä määritellään minimiliikevaihtotavoite, jolla toiminta on kannattavaa.

– Samoin autamme kartoittamaan rahoitusmahdollisuuksia ja teemme yhteistyötä muun muassa pankkien ja Finnveran kanssa. Kun kaikki tarvittava on kunnossa, perustamme yrityksen.

Uusyrityskeskus panostaa paljon myös yrityksiin, joiden omistajat ovat lopettelemassa yritystoimintaa eläkeiän lähestyessä. Näille yrityksille etsitään jatkajaa Enter To Business  -hankkeen kautta.

– Pyrimme löytämään jatkajan ja järjestämme neuvottelun, jossa etsitään yhteistä näkemystä kauppahinnalle. Asiakas voi pyytää useammankin arvonmäärityksen, jos näkee tarpeelliseksi. Sitten katsomme, pystyykö uusi yrittäjä jatkamaan toimintaa kannattavasti, ja etenemme normaalin yrityksen perustamisproseduurin mukaan.

Rouvinen on tyytyväinen, että omistajanvaihdosten määrä on kasvussa, ja nykyisin peräti 30 prosenttia aloittavista yrittäjistä päätyy valmiin yrityksen ostoon.

– Suuntaus on merkittävä ja tärkeä seudun elinvoimaisena säilymisen kannalta.

Rouvinen korostaa, ettei juuri yrittäjänä aloittanutta jätetä yksin, vaan opastusta ja neuvontaa jatketaan yrittäjyyden alkuvuosina tarpeen mukaan.

– Kirjaimellisesti olemme uuden yrittäjän iholla. Jos ahdistus kasvaa liian suureksi, autamme mielellämme.

Yritysneuvonnan lisäksi Itä-Savon Uusyrityskeskus järjestää muun muassa erilaisia yrittäjyyteen liittyviä seminaareja ja neuvottelupäiviä. Samoin se tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden elinkeinotoimijoiden kanssa pankit, tilitoimistot ja rahoittajat mukaan lukien.

– Yrittäminen on yhteinen asia, ja verkostoituminen on menestyvän yrittäjyyden lähtökohta.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että Itä-Savon Uusyrityskeskuksen toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä ovat luotettavuus ja puolueettomuus.

– Kun nämä arvot ovat kunnossa, pystymme palvelemaan kaikkia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä osoituksena on muun muassa se, että olemme olleet vuodesta 2005 alkaen ISO 9001 sertifioitu toimija Suomessa.

Itä-Savon Uusyrityskeskus on yksi Suomen 29 uusyrityskeskuksesta. Tällä hetkellä keskuksessa työskentelee toimitusjohtaja Juhani Rouvisen lisäksi kaksi yritysneuvojaa, Katja Remes ja Piia Soikkeli. Keskuksen rahoitus perustuu pääosin EU:n, valtion ja Savonlinnan kaupungin myöntämään rahoitukseen sekä yritysten jäsenmaksuihin.

– Jäseniksemme hakeutuvat ne yritykset ja yhteisöt, jotka katsovat, että toimintamme on merkittävää talousalueellemme.