Uusyrityskeskuksen henkilöstö esittäytyy: osa 3

Uusyrityskeskuksen henkilöstö esittäytyy: osa 3

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n ja Enter To Business – Jatkajien hakeminen omistajanvaihdoksiin tuleville yrityksille ja jatkajan onnistumisen varmistaminen Etelä-Savon alueella -hankkeen henkilöstö esittäytyy tässä neliosaisessa sarjassa. Esittelyvuorossa nyt yritysneuvoja, Enter To Business -hankkeen projektityöntekijä Piia Soikkeli.

Tämän vuoden maaliskuussa työt Itä-Savon Uusyrityskeskuksessa yritysneuvojana ja Enter To Business -hankkeen projektityöntekijänä aloittanut Piia Soikkeli toteaa olevansa erittäin motivoitunut uudesta työstään.

– Haluan olla mukana kehittämässä Savonlinnan elinkeinoelämää eteenpäin auttamalla aloittelevia yrittäjiä.

Soikkelilla on fysioterapeutin (YAMK) koulutus sekä ammatillisen opettajan pätevyys. Ennen nykyistä työtään hän on tehnyt fysioterapeutin töitä työntekijänä, esimiehen roolissa sekä yrittäjänä. Lisäksi hän on toiminut opettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKissa. Positiivisen elämänasenteen omaava nainen pohtii, että kaikki roolit ovat olleet hyvin opettavaisia. Hän kuvaa itseään kuitenkin yrittäjämäisesti ajattelevaksi henkilöksi ja sanoo, että oikeastaan jokaiselle tekisi hyvää toimia yrittäjänä jossakin vaiheessa elämäänsä.

– Yrittäjyys opettaa sen, mistä raha tulee. Ja kun on toiminut yrittäjänä, kykenee työntekijänäkin ajattelemaan asioita yrittäjän kannalta. Itselleni sisäinen yrittäjyys on luontaista kaikessa toiminnassani.

Yritysneuvojana Soikkeli nimeää vahvuudekseen nimenomaan omat kokemuksensa yrittäjänä.

– Minulla on henkilökohtaista näkökulmaa yrittäjyyteen ja pystyn samaistumaan asiakkaan tilanteeseen. Aika usein huomaankin sanovani asiakkaalle, että ”kun olin itse yrittäjänä…”

Uudelle yrittäjälle Soikkeli antaa vinkin verkostoitua jo heti alussa muiden yrittäjien kanssa. Yrittäjänä ollessaan hän itse kuului muun muassa Savonlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry:hyn. Hän korostaa myös jatkuvan kouluttautumisen merkitystä ja pitää sitä yhtenä tärkeimmistä investoinneista yritykseen. Soikkeli lisää, että yrittäjän on hyvä omata myös kykyä organisoida asioita.

– Varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjä joutuu yleensä tekemään pitkiäkin päiviä. Myöhemmin on kuitenkin osattava organisoida asioita niin, että sille vapaa-ajallekin löytyy kalenterista aikaa.

Soikkeli kannustaa jokaista yrittäjyydestä kiinnostunutta tarttumaan kiinni unelmaansa.

– Yrittäminen on parhaimmillaan todella kivaa!

Enter To Business – Toimivan yrityksen jatkaminen –hankkeelle tämän materiaalin on tuottanut Erja Eliala