Uusia yrityksiä perustettu tänä vuonna aiempaa enemmän – myös sivutoimisen yrittäjyyden suosio kasvussa

Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa perustettiin uusyrityskeskusten neuvonnan avulla yhteensä 6 002 uutta yritystä. Tämä on seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, jolloin yrityksiä perustettiin 5610. Uusia asiakkaita oli tänä vuonna yhteensä 11 183, mikä on puolestaan kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Yleensä keskimäärin kolmasosa yritysneuvontaan tulevista asiakkaista päätyy yrittäjiksi. Tänä vuonna valtakunnan tasolla mitattuna kuitenkin yli puolet uusista asiakkaista on perustanut yrityksen.

– Trendi on erittäin ilahduttava ja varmasti pitkälti hyvän taloustilanteen ansiota. Yritysneuvonnan kautta syntyneiden yritysten liikeideoita on testattu ja kehitetty uusyrityskeskuksissa niin huolellisesti, että nämä uudet yritykset myös kestävät aikaa ja suhdannevaihtelua, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Kevyemmillä yrittämisen muodoilla testataan yritysideaa ja hankitaan lisäansioita

Samaan aikaan, kun uusien yritysten määrä uusyrityskeskuksissa on kasvanut, on myös kevytyrittäjyyden suosio kasvanut. Suomen suurimman laskutuspalvelun, Ukko.fi:n, mukaan kevytyrittäjien määrä kasvaa yli 20 % vuodessa. Kevytyrittäjyys on usein ensimmäinen askel kohti yrityksen perustamista. Sen avulla voidaan testata, olisiko omalle palvelulle riittävästi kysyntää, jotta itsensä voisi työllistää kokopäiväisenä yrittäjänä.

Halukkuus yritysidean ja yrittäjyyden testaamiseen näkyy myös uusyrityskeskuksissa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan uusyrityskeskuksessa tammi-syyskuussa perustetuista yrityksistä jopa kolmannes oli sivutoimisia.

– Sivutoimisia yrityksiä perustettaessa on yleensä taustalla ajatus siitä, että yritystoiminta kehittyy ajan myötä päätoimiseksi. Toki on myös niitä tapauksia, joissa sivutoiminen yritys perustetaan puhtaasti lisäansioiden hankkimista varten eikä yritystoiminnan ajatella missään vaiheessa laajentuvan, kertoo yritysneuvoja Raili Erkkonen-Myllyniemi Etelä-Pohjanmaan uusyrityskeskuksesta.

Liite: Uusyrityskeskusten tilastot ajalta 1.1.−30.9.2018 + vuoden 2017 vertailuluvut

Lisätietoja:
Suomen Uusyrityskeskukset ry
Jari Jokilampi, toimitusjohtaja
p. 0500 731 445
jari.jokilampi@uusyrityskeskus.fi