Tarjolla sparrausta ja vertaistukea –  Omistajanvaihdoksen coachausryhmä alkaa helmikuussa

Tarjolla sparrausta ja vertaistukea – Omistajanvaihdoksen coachausryhmä alkaa helmikuussa

Yrityksen omistajanvaihdokseen liittyy paljon seikkoja, joita ei välttämättä tule etukäteen ajatelleeksi. Yksi näistä seikoista on luopuvan ja jatkavan yrittäjän toisistaan poikkeavat erilaiset odotukset. Tämän on työssään huomannut myös lähes neljännesvuosisadan Happy Note Oy yrityksensä kautta työyhteisö- ja businessvalmentajana sekä työnohjaajana toiminut Raija Kallioinen. Kallioinen sanookin, että onnistunut omistajanvaihdos edellyttää luopujan ja jatkajan välistä toimivaa vuorovaikutusta.

– Tärkeintä on löytää ymmärrystä toisen mielipiteille, eikä pitää tiukasti kiinni omasta näkemyksestä. Kun näkemyserot saadaan mahdollisimman pieneksi, myös neuvottelut etenevät toivottuun suuntaan.

Omat ryhmät jatkaville ja luopuville yrittäjille

Kallioisen vankkaa kokemusta yrityssparraajana on tarjolla Savonlinnassa helmikuussa, jolloin hän tulee vetämään tänne omistajanvaihdoksen coachausryhmää. Yhteistyössä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa järjestettävä coachaus eli arkikielellä valmennus sisältää kolme tapaamista. Kaksi ensimmäistä kertaa luopuvat ja jatkavat yrittäjät kokoontuvat omissa ryhmissään ja kolmannella tapaamisella kaikki istuvat saman pöydän ääreen.

– Mukaan kannattaa tulla, vaikka olisi vain ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä tai yrityksen myymisestä. Tarkoitus on, että ryhmässä keskustellen asiat selkiytyvät ja prosessit lähtevät etenemään.

Kallioinen korostaa, että coachausryhmässä keskiössä ovat siihen osallistuvat ihmiset ja heidän yksilölliset tilanteensa. Tästä johtuen molempien ryhmien koko rajoitetaan noin kuuteen henkilöön.

– Pienryhmissä on kaikille yhteisten teemojen ohella aikaa keskittyä hetki jokaiseen erikseen ja mahdollisuus saada ohjausta juuri omaan tilanteeseen.

Selkeyttä odotuksiin ja päätöksiin

Mitä sitten valmennuksessa tehdään? Kallioinen sanoo, että valmennuksessa on tarkoitus kartoittaa, missä vaiheessa kunkin osallistujan mietintä on, oli sitten kyse yrityksestä luopuvasta tai yrityksen jatkamista suunnittelevasta henkilöstä. Kussakin ryhmässä pohditaan myös omia sekä vastapuolen odotuksia ja sitä, mitä uusi tilanne käytännössä tarkoittaisi itselle ja lähipiirille. Kallioisen kokemuksen mukaan omistajanvaihdoksen ensimmäinen konkreettinen askel on ajatuksen ääneen sanominen.

– Valmennuksessa pääsee miettimään rauhassa tilannettaan ilman häiriötekijöitä. Samalla saa vertaistukea ja ideoita samassa vaiheessa olevilta yrittäjiltä, ja omatkin ajatukset ehkä lähtevät selkiytymään. Luopuvan on hyvä miettiä sitäkin, mitä elämä on, kun yritystä ei enää ole.

Kallioinen kannustaakin yrityksen omistajanvaihdosta harkitsevaa työstämään asiaa ajoissa, sillä usein lopullisen päätöksen tekeminen vie luultua enemmän aikaa.

– Yritystoiminnasta luopuminen vaatii sopeutumista ja niin sanotusti ajatusten järjestämistä oikeaan asentoon.

Kallioinen muistuttaa, että jatkavien yrittäjien ryhmään ovat tervetulleita sellaisetkin henkilöt, jotka ovat vasta kiinnostuneita yrittäjyydestä, sillä aihetta käsitellään monelta eri kantilta.

– Vertailemme muun muassa yrityksen perustamisen ja jatkamisen eroja. Voisiko jonkin jo olemassa olevan liiketoiminnan tai sen osan jatkaminen olla sittenkin vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle?

Kolmannessa tapaamisessa jatkajat ja luopujat miettivät jatkomahdollisuuksiaan yhdessä. Kallioinen sanoo, että unelmatilanteessa osallistuja löytää yritykselleen ostajan tai yrityksen jatkettavaksi. Joka tapauksessa osallistujien päätökset selkiytyvät.

– Yleensä tällaiseen valmennukseen osallistuneet ovat olleet tyytyväisiä ja todenneet saaneensa enemmän kuin odottivat.

 

Info:

Omistajanvaihdoksen coachausryhmä kokoontuu 5.2., 12.2. ja 19.2. Itä-Savon Uusyrityskeskuksen tiloissa. Vetäjänä toimii yrittäjä, Certified Business Coach, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja Raija Kallioinen, Happy Note Oy. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Kallioinen on toiminut teollisuusyrityksissä sisäisenä kehittäjänä ja esimiehenä sekä viestintä ja markkinointitehtävissä.

Ilmoittautumislinkki: https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu

Kuvateksti:

Happy Note Oy:n yrittäjä Raija Kallioinen sparraa jatkavia ja luopuvia yrittäjiä helmikuussa alavissa coachausryhmissä.

 

Tekstin Enter to Business -hankkeelle on tuottanut Erja Eliala. Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.