1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry Osoite: Puistokatu 1, 57100 Savonlinna
Y-tunnus: 1468776-3

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juhani Rouvinen, Toimitusjohtaja, Itä-Savon Uusyrityskeskus ry
Puh. +358 40 070 4624, etunimi.sukunimi@savonlinna.fi

3 Rekisterin nimi
Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n uutiskirjeen tilaajat

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin avulla hallinnoidaan Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n uutiskirjeiden tilaajalistoja, lähetään sen mukaisiin osoitteisiin uutiskirjeet ja seurataan mm. tilaajien määrää.

5 Rekisterin tietosisältö
Uutiskirjeen tilaaja-asiakkaista Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, mahdollinen yrityksen nimi, sähköpostiosoite, mahdollisesti puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto).

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Pääosin tiedot ovat tilaajien itse antamia. Tietojen oikeellisuutta ei pääsääntöisesti tarkasteta.
Yritysten tietoja on poimittu myös Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yritysasiakasrekisteristä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto Tietoa säilytetään huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakastietoa sisältävät materiaalit tuhotaan hävityspalvelun avulla.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot Rekistereihin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja, jotka ovat vain Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n henkilöstön tiedossa. Palvelimia säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on erittäin rajoitettu pääsy.

10 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna

11 Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.