Savonlinnalla on pitkä historia jo Tsaarin ajoilta suosittuna kylpyläkaupunkina, alueellisena voimakkaana viejänä Pietarin alueelle sekä vaatetus-, että rakennus- ja puunjalostustuotteiden osalta.

Nykyään alueemme vahvuuksia ovat matkailun lisäksi voimakas metalli- ja mekaaninen metsäteollisuus, puunjalostusteollisuus, korkean teknologian monimuotoinen PK-teollisuus sekä terveyspuolelta Euroopan mittakaavassakin tunnustettu plastiikkakirurgian osaaminen.

Savonlinnassa toimivaa Kuitulaboratiota ja sen tuomaa osaamista ovat pystyneet merkittävästi hyödyntämään alueemme teknologia/puunjalostusteollisuuden yritykset.

Tietoisuuden lisääntyessä Kuitulaboratoriomme hyödyntämiseen löytyy tulevaisuudessa sekä kansallista, että kansainvälistä kysyntää. Osaaminen on huippuluokkaa.

Savonlinna soveltuu metsäteollisuuden, puunjalostuksen ja niihin sidonnaisten yritysten tuotantopaikkakunnaksi hyvin, johtuen puhtaasti raaka-aine varantojen (metsävarat) läheisyydestä.

Savonlinnan selkeinä pehmeinä arvoina voidaan pitää myös luonnon ja järvien keskellä olevaa sijaintia.

Nykyinen sähköistymisen/digitaalisuuden teknologinen kehitys on tehnyt monista yrityksestä jo paikkakuntariippumattomia. Työtä voidaan tehdä mistä hyvänsä. Silloin, kun pehmeät arvot valtaavat näkemyksiä, on Savonlinna erinomainen sijoituspaikka niin yrityksille, kuin työntekijöillekin.

Kun yritykset miettivät työvoiman motivaatiotekijöitä, on tärkeää, että työntekijöillä on luonto lähellä, lapsille turvallinen elinympäristö sekä puhtaus. Nämä  arvot ajavat usein myös pääkaupunkiseudulla vallitsevan palkka- ja kustannuskilpailun edelle.

Yksinkertaistettuna Savonlinnassa pystyy yksi työntekijä vielä elättämään perheensä, yrityksen toimintakustannukset ovat edullisemmat, mikä tänä päivänä on mahdottomuus esimerkiksi kasvukeskuksien kasvavissa kulurakenteissa.

Työntekijöiden kannalta, koska asuntojen hinnat ovat erittäin kilpailukykyiset sekä vuokra-asuntojen, että omistusasuntojen osalta, on työntekijöiden sitoutuvuus yrityksiin hyvin voimakasta, eli työntekijöiden vaihtuvuus on yrityksissämme hyvin pientä.