Kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12.2021.

Kuvassa voi olla ainakin yksi henkilö ja tekstissä sanotaan Kuka voi hakea kustannustukea? Toimiala- Yritys on toimialalta, jolle tukea voidaan myöntää Yritys on toimialalta, joka voi saada tukea TAI Yrityksellä ei ole Y-tunnusta TAI Tukikauden kustannukset ovat alle 2000 € JA ulkopuolinen saada sită on koskettanutjokin julkis- oikeudellinen, pandemian torjuntaan liittyvä rajoitus Yrityksellä on Y-tunnus JA TAI Tukikauden kustannukset ovat vähintään 2000 € Liikevaihto on laskenut 30 tai vähemmän JA TAI Yritys kuulu ennakkoperintärekisteriin Liikevaihto on laskenut yli 30 % JA Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin x Kustannustukea El voida myöntää KYLLÄ, voit hakea kustannustukea haekustannustukea.fi

Kustannustuen viides hakukierros järjestetään 21.12.2021–18.2.2022.

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Kustannustukea voidaan myöntää jos:

🔹 yritys on toimialalta, jolle tukea voidaan myöntää
🔹 yrityksellä on Y-tunnus,
🔹 kuluja tukikaudelta on vähintään 2000 € JA
🔹 liikevaihto on laskenut yli 30 %

Huom. Kustannustuen viides kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta. Katso tuen piiriin kuuluvat toimialat >

Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi aukioloaikoihin liittyvä rajoitus. Rajoitus voi kohdistua joko suoraan yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan.