Exit Business - Yritykset myyntikuntoon -hanke:

Suomen yrittäjistä 55–74-vuotiaita on n. 78 000. Suomen Yrittäjien valtakunnalliseen omistajanvaihdosbarometriin 2015 vastanneista yrittäjistä 79 % arvioi yritystoiminnasta luopumisensa tapahtuvan vuosina 2015 - 2020. Osa yrityksistä lopettaa palvelujen/tuotteiden kysynnän vähyyteen /elinkaaren päättymiseen mutta seuraavan kymmenen vuoden aikana arvioidaan omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen yli 50 000 yrityksellä, mikä tarkoittaa n. 5000 omistajanvaihdosta per vuosi. Todennäköisimpinä omistajanvaihdoksen toteutumismuotona yrittäjät näkevät liiketoiminnan tai yrityksen myynnin ulkopuoliselle (39 % vastanneista). Suomen Yritysvälittäjäin liiton ja Finnveran arvio toteutuvista omistajanvaihdoksista on kuitenkin vain n. 2000 kpl.

Miksi sitten yritykset eivät vaihda omistajaa?
Suomen Yrittäjät viittaavat omassa julkaisussaan ”Omistajanvaihdos” ranskalaistutkimukseen, jossa selvitettiin toteutuneiden omistajanvaihdoksien suhdetta yrittäjien omiin aikomuksiin eri ikäluokissa. Alle 54-vuotiaiden kohdalla suunnitellut omistajanvaihdokset toteutuivat lähes 100 %:sti. Yli 55-vuotiaiden kohdalla puolestaan vain alle puolet aikomuksista toteutui. Suomessa tilanteen uskotaan olevan samankaltainen, eli mitä myöhäisemmäksi omistajanvaihdos siirtyy, sitä hankalampi se on toteuttaa.

Vuosina 2015 - 2017 toteuttamamme Kontrahti-hankkeen kautta saimme huomata, että ne luopuvat yritykset, joiden liikevaihto oli alkanut laskea, tuloskunto heiketä, uusasiakashankintaan eikä tuotekehitykseen enää panostettu, oli ostajan ja rahoittajien mukaan saaminen hankalaa. Tähän syynä oli useimmiten yrittäjien ikääntymisestä johtunut laantunut halu kehittää enää toimintojaan. Tämän seurauksena kaikki yritykset eivät enää olleet myyntikunnossa.

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti saada Savonlinnan talousalueen ikääntyvistä yrittäjistä (1419 kpl) mahdollisimman moni mukaan yrityksen tervehdyttämisprosessiin, niin kutsuttuun EXIT-prosessiin, jossa analysoidaan läpi yritysten nykytilanne talouden, kannattavuuden, kustannusten, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren, ja taseen osalta. Yrityksille tehdään yrittäjän kanssa yhdessä toimenpidesuunnitelmat. Tavoitteena on, että hankkeen koulutusprosesseihin osallistuu 100 yrittäjää ja yrityskohtaisiin erillisiin EXIT-prosesseihin osallistuu 50 yrittäjää. Lyhyen aikajänteen tavoitteena on kannattavan/tuloksellisen/kaupattavan /rahoitettavan yrityksen tietoisuuden lisääminen alueen luopuville yrittäjille. Pitkällä tähtäimellä Exit-strategian kautta tietoisuuden leviäminen yrittäjien keskuudessa antaa heille valmiuden omatoimiseen prosessien jatkamiseen. Pitkän tähtäimen vaikutuksia ovat myös elinvoimaisen yritystoiminnan, helpommin myytävissä olevien yritysten ja tätä kautta työpaikkojen / elinvoimaisuuden säilyminen Savonlinnan seudulla. Hanke tuottaa enemmän elinkelpoisia yrityksiä, joihin haetaan jatkajia suoraan Suomen Uusyrityskeskusverkoston ja muiden toimijoiden avulla.

Rahoitusosuudet EAKR 60 % ja kuntaraha 40 % hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista
Hankkeen kesto 1.3.2017 - 28.2.2019